دانش پارس علاوه بر خدمات مکاتبه با سوپر وایزر، تهیه پروپوزال و اقدام برای اخذ پذیرش، در اخرین مرحله اقدام به اخذ ویزا برای مشتریان خود می نماید. ویزای دانشجویی با وجود اینکه در ابتدا ممکن است تا حدودی ساده به نظر برسد دارای پیچیدگی هایی است که در صورتی که به آن ها دقت نشود موجب حتی ریجکت شدن فرد متقاضی و حتی در مراحل بالاتر به دلیل عدم همخوانی با فرم 80 ویزای اقامت دایم موجب ریجکت شدن ویزای اقامت دایم میشود.

موسسه دانش پارس از ابتدا تا انتهای ویزا در کنار داوطلب خواهد بود و برای داوطلب اقدام خواهد نمود.