CDR چیست؟

سی دی آر و تالیف آن یکی از مهمترین مراحل اسس مدارک محسوب میشود. CDR استرالیا متن تالیف شده ای است که نشان میدهد شما پس از فارغ التحصیلی از دانش خود برای انجام پروژه واقعی استفاده کرده اید. سی دی آر حدود 1500 کلمه بوده و از بخش های مشخصی تشکیل شده است.

نوشتن سی دی آر استرالیا

نوشتن سی دی آر استرالیا نیاز به مهارت، زمان و دانش خاص دارد. در صورتی که موفق به نوشتن سی دی آر تخصصی نشوید، نمیتوانید برای بررسی و اسس مدرک خود برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنید. گاهی اوقات و نه همیشه، فردی که سی دی آر را بررسی میکند در صورت وجود ابهامی، از شما سوالات تکمیلی میپرسد که همانند سوالاتی است که داوران مقالات می پرسند و شما نیاز دارید تا به این سوالات پاسخ دهید و معمولا این ارتباط به صورت نوشتاری و ایمیلی می باشد.

تهیه CDR استرالیا

دانش پارس دارای محققان و مهندسان استرالیایی و ایرانی است که میتوانند در نوشتن CDR استرالیا از ابتدا تا انتها شما را یاری کنند و در کنار شما باشند. در صورتی که برای اسس مدارک جهت مهارجرت به استرالیا نیاز به نوشتن سی دی آر و تهیه CPD دارید با دانش پارس در تماس باشید.