قبل از بررسی شرایط هر شخص جهت مهاجرت به استرالیا، مشاور نیاز دارد مختصری درباره وضعیت فعلی و گذشته شخص را بداند تا بتواند بهترین راهنمایی و مشاوره را جهت مهاجرت به استرالیا ارائه دهد. به این منظور در صورتی که نیاز به راهنمایی و مشاوره برای مهاجرت به استرالیا و اخذ ویزای استرالیا از طریق این مجموعه را دارید، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید تا در اولین فرصت مشاور مربوطه با شما تماس بگیرد و اطلاعات مربوط به شما را در اختیارتان قرار دهد: