ثبت نام و پرداخت هزینه چاپ مقاله دانشگاهی

کلیه هزینه مربوط چاپ و انتشار و پیگیری مقالات علمی در موسسه دانش پارس انجام میشود. تنها کافیست با موسسه تماس بگیرید و الباقی کار را به کارشناسان امور مالی موسسه بسپارید.

سرعت عمل، دقت و ضمانت پرداخت از ویژگی های این خدمت به شما هموطنان می باشد.

شما هزینه را به ریال و با کمترین کارمزد و کمترین تاثیر پذیری از نوسان نرخ ارز به ما پرداخت کرده و ما آن را از طریق سیستم های مالی به حساب ژورنال واریز میکنیم.